En aquesta secció podràs fer tests per a veure a quin nivell estàs dels diferents llibres

Nota:Pot ser que alguna respostes canviïn del llibre a la pel·lícula.

Les respostes d'aquest test són respecte el llibre

Resultats:

1 a 5 Respostes Correctes: Abans de contestar, t'has de llegir el llibre.

5 a 8 Respostes Correctes: Llegeix-te el llibre de nou, has passat moltes coses per alt.

9 a 12 Respostes Correctes: T'has llegit el llibre atentament.

13 a 15 Respostes Correctes: Deus ser un súper fan!!

Harry Potter i la Pedra Filosofal 1 Harry Potter i la Cambra Secreta 1 Harry Potter i el Pres d'Azkaban 1
Harry Potter i la Pedra Filosofal 2 Harry Potter i la Cambra Secreta 2 Harry Potter i el Pres d'Azkaban 2
 
Harry Potter i el Calze de Foc 1 Harry Potter i l'orde del Fènix 1  
Harry Potter i el Calze de Foc 2 Harry Potter i l'orde del Fènix 2