Llibres de Harry Potter

 Els llibres de Harry Potter han estat traduïts a moltes llengües i les editorials han creat diferents portades.

En aquesta secció podreu veure un recull de portades dels diferents països. 

Portades del Primer llibre
(La pedra Filosofal)

Portades del segon llibre
(La cambra Secreta)

Portades del tercer llibre
(El pres d'Azkaban)

Portades del quart llibre
(El Calze de Foc)

Portades del cinquè llibre
(L'orde del fènix)

Portades del sisè llibre
(El misteri del Príncep)

Portades del setè llibre
(Les relíquies de la mort)

Llibres de Harry Potter