Abyss de Potter_granger
Avatar Escrit per Potter_granger
 Estil: Inqualificable  Classificació: Apta
 Número d'entrades: 67

 -> Capítol 1 (7 com.) Publicat el 02/10/2015
 -> Capítol 2 (7 com.) Publicat el 03/10/2015
 -> Capítol 3 (7 com.) Publicat el 03/10/2015
 -> Capítol 4 (5 com.) Publicat el 11/10/2015
 -> Capítol 5 (6 com.) Publicat el 16/10/2015
 -> Capítol 6 (6 com.) Publicat el 17/10/2015
 -> Capítol 7 (5 com.) Publicat el 25/10/2015
 -> Capítol 8 (5 com.) Publicat el 01/11/2015
 -> Capítol 9 (2 com.) Publicat el 12/11/2015
 -> Capítol 10 (2 com.) Publicat el 13/11/2015
 -> Capítol 11 (3 com.) Publicat el 16/11/2015
 -> Capítol 12 (4 com.) Publicat el 08/12/2015
 -> Capítol13 (4 com.) Publicat el 12/12/2015
 -> Capítol 14 (5 com.) Publicat el 13/12/2015
 -> Capítol 15 (2 com.) Publicat el 13/12/2015
 -> Capítol 16 (3 com.) Publicat el 15/12/2015
 -> Capítol 17 (4 com.) Publicat el 18/12/2015
 -> Capítol 18 (4 com.) Publicat el 23/12/2015
 -> Capítol 19 (2 com.) Publicat el 25/12/2015
 -> Capítol 20 (2 com.) Publicat el 27/12/2015
 -> Capítol 21 (4 com.) Publicat el 29/12/2015
 -> Capítol 22 (2 com.) Publicat el 31/12/2015
 -> Capítol 23 (4 com.) Publicat el 01/01/2016
 -> Capítol 24 (2 com.) Publicat el 03/01/2016
 -> Capítol 25 (1 com.) Publicat el 07/01/2016
 -> Capítol 26 (2 com.) Publicat el 09/01/2016
 -> Capítol 27 (1 com.) Publicat el 13/01/2016
 -> Capítol 28 (2 com.) Publicat el 14/01/2016
 -> Capítol 29 (2 com.) Publicat el 16/01/2016
 -> Capítol 30 (1 com.) Publicat el 16/01/2016
 -> Capítol 31 (2 com.) Publicat el 17/01/2016
 -> Capítol 32 (2 com.) Publicat el 17/01/2016
 -> Capítol 33 (1 com.) Publicat el 19/01/2016
 -> Capítol 34 (1 com.) Publicat el 21/01/2016
 -> Capítol 35 (2 com.) Publicat el 24/01/2016
 -> Capítol 36 (2 com.) Publicat el 30/01/2016
 -> Capítol 37 (2 com.) Publicat el 30/01/2016
 -> Capítol 38 (2 com.) Publicat el 31/01/2016
 -> Capítol 39 (2 com.) Publicat el 06/02/2016
 -> Capítol 40 (1 com.) Publicat el 07/02/2016
 -> Capítol 41 (1 com.) Publicat el 09/02/2016
 -> Capítol 42 (2 com.) Publicat el 15/02/2016
 -> Capítol 43 (1 com.) Publicat el 27/02/2016
 -> Capítol 44 (2 com.) Publicat el 08/03/2016
 -> Capítol 45 (2 com.) Publicat el 11/03/2016
 -> Capítol 46 (2 com.) Publicat el 13/03/2016
 -> Capítol 47 (2 com.) Publicat el 15/03/2016
 -> Capítol 48 (2 com.) Publicat el 16/03/2016
 -> Capítol 49 (2 com.) Publicat el 17/03/2016
 -> Capítol 50 (1 com.) Publicat el 19/03/2016
 -> Capítol 51 (2 com.) Publicat el 21/03/2016
 -> Capítol 52 (2 com.) Publicat el 24/03/2016
 -> Capítol 53 (2 com.) Publicat el 28/03/2016
 -> Capítol 54 (2 com.) Publicat el 02/04/2016
 -> Capítol 55 (2 com.) Publicat el 09/04/2016
 -> Capítol 56 (2 com.) Publicat el 10/04/2016
 -> Capítol 57 (2 com.) Publicat el 18/04/2016
 -> Capítol 58 Publicat el 24/04/2016
 -> Capítol 59 (1 com.) Publicat el 07/05/2016
 -> Capítol 60 (2 com.) Publicat el 21/05/2016
 -> Capítol 61 (2 com.) Publicat el 23/06/2016
 -> Capítol 62 (2 com.) Publicat el 02/07/2016
 -> Capítol 63 (2 com.) Publicat el 05/07/2016
 -> Capítol 64 (4 com.) Publicat el 12/07/2016
 -> Capítol 65 (2 com.) Publicat el 24/07/2016
 -> Capítol 66 (2 com.) Publicat el 08/02/2017
 -> Capítol 67 (2 com.) Publicat el 08/03/2017