Rivalitat entre cases... o a la familia. de Lily_Bell
Avatar Escrit per Lily_Bell
 Estil: Inqualificable  Classificació: Apta
 Descripció: Rivalitat entre cases... O entre germans? L'Anne i l'Oliver Abbey ho descobriran...
 Número d'entrades: 3

 -> Capítol 1 - No et soporto, Ollie (8 com.) Publicat el 22/07/2011
 -> Capítol 2: La vida dóna sorpreses... Sorpreses dóna la vida (6 com.) Publicat el 12/08/2011
 -> Capítol 3 - Dimitri! Tu no ets així! (5 com.) Publicat el 12/09/2011